Warsztaty doszkalające z zakresu narzędzi GIS
14 września 2010

 

Warsztaty będą poświęcone obsłudze oprogramowania GIS - będziemy pracować z Quantum GIS. Jednym z kluczowych celów warsztatów będzie przygotowanie członków Grupy Roboczej EduGIS do samodzielnej pracy nad scenariuszami zajęć.

Podsumujemy również warsztaty w Rąbce i przedstawimy wyniki ankiet ewaluacyjnych prowadzonych przez Grupę Roboczą GIS, jak również wyniki ewaluacji prowadzonej wśród uczniów i nauczycieli GLOBE. Na podstawie treści nauczania zawartych w podstawie programowej przedmiotów biologia i geografia (poziom gimnazjum, liceum) uzupełnimy zestaw kluczowych umiejętności uczniów w zakresie GIS.

Szczegółowy program warsztatów:

Dzień I

sala wykładowa nr 201A, I piętro

sala komputerowa nr 202A, I piętro

10.15 – 10.30

REJESTRACJA, KAWA POWITALNA

10.30 – 10.45

Powitanie

10.45 – 12.45

Wprowadzenie do oprogramowania Quantum GIS (kurs dostępny na platformie OLAT)

12.45 – 13.30

OBIAD (bufet w budynku Wydziału Biologii)

13.30 – 15.30

Analizy danych w oprogramowaniu Quantum GIS (kurs dostępny na platformie OLAT)

Jak korzystać w oprogramowaniu Quantum GIS z danych udostępnionych poprzez usługi sieciowe WMS? Wprowadzenie do WMS. prezentacja (kurs dostępny na platformie OLAT)

15.3016.00

Podsumowanie, prezentacja portalu internetowego projektu oraz bazy zasobów mapowych

 

Dzień II

sala wykładowa nr 201A, I piętro

sala komputerowa nr 202A, I piętro

9.00 – 9.15

KAWA POWITALNA

9.15 – 9.45

Praca z bazami danych przestrzennych z wykorzystaniem zasobów geoportal.gov.pl

9.45 – 10.45

Zasoby Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) jako przykład materiałów edukacyjnych z zakresu ICT oraz GIS

10.45 – 11.45

Omówienie ankiet ewaluacyjnych
(ankiety ICT uczniów, ankiety z zajęć GLOBE GAMES, ankiety z pracy grup na stanowiskach)

Dyskusja
11.45 – 13.30

Kluczowe umiejętności uczniów w zakresie ICT oraz GIS prezentacja

Prezentacja doświadczeń partnerów norweskich oraz innych krajów UE
Uzupełnienie zestawu kluczowych umiejętności uczniów w zakresie ICT oraz GIS – praca zespołowa
13.30 – 14.00

Harmonogram kolejnych działań w projekcie:

Tryb pracy nad scenariuszami, warsztaty w Norwegii, warsztaty w Polsce, platforma OLAT, forum EduGIS
 
Projekt
realizuje:
gridw Partnerzy
projektu:
mscdn hogskolen grants
Projekt realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego