Pozyskiwanie finansowania

Rynek nieruchomości stwarza bardzo dużo możliwości pomnażania majątku. Niezależnie od tego, czy chcesz zarobić jako wynajmujący, inwestor czy deweloper, będziesz potrzebował środków na inwestycję. Rzadko kiedy inwestowanie odbywa się całkowicie gotówką. Przy dobrze opracowanym biznesplanie, zakładającym wystarczający zwrot, inwestycja zazwyczaj wspierana jest zewnętrznych źródłem kapitału. Pomagamy w pozyskiwaniu finansowania na budowę lub zakupe nieruchomości.

Sposobów finansowania jest bardzo dużo. Zależą nie tylko od tego, jako kto występujesz (osoba fizyczna, prawna czy inny podmiot prawny), ale też, jaki jest dokładnie cel inwestycji. Nie każda inwestycja w nieruchomości ma cel czysto zarobkowy. Trafiają do nas również organizacje pożytku publicznego, które w ramach realizowania swoich statutowych działań, wkraczają na rynek nieruchomości. W przypadku takiej sytuacji często jednym ze źródeł finansowania jest jakaś postać dotacji, czy to pochodząca z budżetu Unii Europejskiej, czy z krajowego.

Oczywiście najpopularniejszą formą pozyskiwania kapitału do inwestycji w nieruchomości jest kredyt. Dlatego też również w tym zakresie służymy pomocą. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa kredytowego, adresowanego zarówno do osób prywatnych, jak i firm. Do tego współpracujemy z wypróbowanymi podmiotami zewnętrznymi (banki, leasingodawcy, doradcy), dzięki czemu w każdej sytuacji możemy dobrać najkorzystniejszą ofertę dostępną na rynku.

Finansowanie nieruchomości możliwe jest także z gminnych i rządowych programów wspierających ten sektor. Dobranie konkretnego rozwiązania będzie możliwe dopiero po zapoznaniu się ze specyfiką twojego przesięwzięcia. Dlatego też prosimy o kontakt i umówienie się na darmową konsultację. Dzięki niej określimy jakie finansowanie wchodzi w grę, które z dostępnych będzie najkorzystniejsze oraz przystąpimy do przygotowywania do starań się o wybrane wsparcie (wymogi formalne, dokumentacja, na późniejszym etapie – koordynacja i sprawozdawczość przedsięwzięcia).