Zarządzanie nieruchomościami

W ramach usług związanych z zarządzeniem nieruchomościami oferujemy zarówno samo zarządzanie, jak i doradztwo związane z tym tematem. Posiadamy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, jak też licencje, wymagane przez obowiązujące przepisy.

Oferowana przez nas usług zarządzania nieruchomością jest kompleksowa. Obejmuje również administrowanie, w tym czynności takie jak dbanie o czystość i wywóz odpadów, kontrolę i utrzymywanie stanu technicznego, bieżącą konserwację. Cele te realizujemy z pomocą podwykonawców. Są to podmioty, z którymi łączy nas wieloletnia współpraca, dlatego wiemy, że oferują nie tylko korzystną cenę, ale też bardzo rzetelnie wykonują zakontraktowane obowiązki.

W podstawowym pakiecie zarządzania nieruchomością realizowanym przez nas celem jest utrzymanie jej w stanie niepogorszonym. W pakiecie rozszerzonym zarządzanie realizuje ustalane na wstępie cele biznesowe, może więc obejmować inwestowanie w nieruchomość, zwiększanie jej atrakcyjności, rozbudowywanie. Wszystko to ma u swoich podstaw dokładne kalkulacje, które w formie przejrzystego biznesplanu przedkładamy właścicielowi nieruchomości. Dzięki temu może on podjąć świadomą decyzję o tym w jaki sposób chce realizować założone cele biznesowe.

Przekazanie zarządzania nieruchomością zewnętrznemu podmiotowi to rozwiązanie nie tylko komfortowe, ale też bezpieczne. Posiadamy odpowiednie doświadczenie oraz uprawnienia, jak też mamy wykupiony pakiet ubezpieczeń, dzięki któremu w razie wystąpienia problemów właściciel nieruchomości ma gwarancję uzyskania rekompensaty. O bezpieczeństwo współpracy dbamy mimo to, że przez lata naszej działalności nigdy jeszcze nie mieliśmy niezadowolonego klienta. Co więcej – wartość ich nieruchomości z czasem się zwiększała i razem dochodziliśmy do koncepcji ich efektywniejszego biznesowego wykorzystania.

Niezależnie od tego na jaką skalę działasz na rynku, zachęcamy do nawiązania kontaktu z nami. Obsługujemy podmioty różnej wielkości, w tym osoby prywatne posiadające mieszkania czy lokale na wynajem. Swoją ofertę dostosowujemy do konkretnego przypadku. Zgłoś się do nas na darmową konsultację, a przedstawimy rozwiązania optymalne w twojej sytuacji.