Transekt badawczy - odcinek między punktami C-H

scenariusze Zadaniem Waszym jest baczne obserwowanie środowiska przyrodniczego na całej trasie między punktami C i H (lub H i C). Kluczem do dobrego wykonania tego zadania jest bycie spostrzegawczym oraz czujnym na ukazującą się wkoło zmienność czynników kształtujących środowisko. Wędrując od punktów startowych (C lub H) transektu badawczego  zaznaczycie na profilu terenu te miejsca, w których zauważycie wyraźną zmianę w środowisku przyrodniczym. Zmiana ta może się wiązać z podłożem, jego wilgotnością, otaczającą Was roślinnością, czy też z ukształtowaniem terenu. Po drodze spotkacie 3 stanowiska badawcze: w punktach D, E, F, G – zadania na nich wykonywane będą wskazówką jakie czynniki należy wziąć pod uwagę w trakcie obserwacji.Miejcie oczy i uszy szeroko otwarte!!! Powodzenia!

1) Obserwacje zmienności czynników kształtujących różnorodność biologiczną 

Otrzymaliście profil terenu, na którym na osi X zaznaczono odległość w metrach, a na osi Y wysokość w metrach. Na profilu, dla lepszej orientacji zaznaczone są również stanowiska z zadaniami gdzie spotkacie wykładowców. Poruszacie się po linii profilu. Każdy punkt, w którym uznacie, że wyznacza on pewną umowną granicę między jednym, a drugim kompleksem środowiska – siedliskiem, roślinnością, ukształtowaniem terenu – zaznaczcie na profilu. Punkt ten nazwijcie w odpowiedni sposób, wykonajcie pomiar jego współrzędnych za pomocą GPS. Następnie, pod osią X wprowadźcie krótki opis charakteryzujący otaczające Was środowisko. Przerywaną linią wyznaczcie orientacyjną granicę między wyznaczonymi przez Was w terenie jednostkami. Przykład opisów profilu możecie prześledzić poniżej:

transekt_1

Czy granice w przyrodzie mają charakter liniowy? Podajcie przykłady na podstawie obserwacji poczynionych na transekcie.

 

 


 
Projekt
realizuje:
gridw Partnerzy
projektu:
mscdn hogskolen grants
Projekt realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego