Stanowisko A - Historia Rąbki

scenariusze Czas realizacji 15 minut

Zlokalizowana w niewielkiej odległości od Łeby, licząca zaledwie kilka domów, miejscowość Rąbka stanowi obecnie swoiste zaplecze turystyczne Słowińskiego Parku Narodowego. Co roku wyruszają stąd w kierunku ruchomych wydm tysiące turystów. Miejscowość w swoich dziejach pełniła jednak znacznie bardziej zróżnicowane funkcje.

 

 1. Spójrzcie na załączoną mapę historyczną okolic Łeby. Zlokalizujcie miejscowość Rąbka.

Jaką nazwę nosiła miejscowość w połowie XX w.?.......................................................

bez_tytuu1

Topographische Karte 1:25000; wydawca Reichsamt für Landesaufnahme ; godło1271 (172); tytuł mapy Leba rok zdjęcia terenowego 1889; rok ostatniej aktualizacji 1939; rok wydania 1942; kilometrowa siatka GK (Gaussa-Krügera), południk zerowy Greenwich, źródło: http://igrek.amzp.pl/4956

 

2. W 1937 roku Rąbkę odwiedził artysta malarz Bruno Mueller-Lindow. W swoim pamiętniku zapisał między innymi:

 

Znalazłem tę małą wieś nad morzem, leżącą u podnóża Łąckiej Góry. Szeroki, pokryty trzciną dom rybacki, 
w którym mieszkał leśniczy, był z pewnością najzamożniejszy na tym skrawku ziemi. Tu, w ciągu ostatnich miesięcy, nad jeziorem  powstały spore budowle, należące do OKW (Naczelne Dowództwo Wehrmachtu - przyp. autora). Kilka małych rybackich domów zgrupowało się na niewielkim odcinku wiejskiej drogi. Latem można było tu spotkać co najwyżej pewnego badacza ptaków, nazwiskiem Troschel. Czatował on na różne gatunki ptaków, które opisał w małej książce wydanej później w Szczecinie.

Źródło: Jarosław Gburczyk „Historia Łeby”, http://www.historialeby.pl.tl

 

  • Jaką funkcję pełniła Rąbka w przededniu wybuchu II wojny światowej?

...................................................................................................................

...................................................................................................................

  • Czy obecni mieszkańcy Rąbki trudnią się tymi samymi zajęciami co opisane w tekście?

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Jeśli nie, wymieńcie dwa nowe zawody: .......................................................

 

3. W latach 30tych XX w. w Rąbce Niemcy zaczęli rozbudowywać bazę lotniczą. Zapoznaj się z tekstem źródłowym i odpowiedz na pytanie pod tekstem.

Do zakwaterowania wojska wybudowano dwa baraki, z których jeden pełnił funkcję kuchni i stołówki. Dla potrzeb komendanta i jego rodziny wybudowano dom mieszkalny. W 1939 roku jednorazowo na lądowisku przebywało 10–12 hydroplanów. W 1940 roku zredukowano liczbę samolotów, a samą bazę rozbudowano dla potrzeb szkolenia rekrutów marynarki. Stacjonowały tu 2 kompanie szkolne, razem liczące ok. 300 marynarzy.

Źródło: Jarosław Gburczyk „Historia Łeby”, http://www.historialeby.pl.tl

 

  • Czy w obecnym krajobrazie Rąbki są nadal widoczne dawne zabudowania bazy lotniczej?

...................................................................................................................

Jeśli tak, zaznaczcie je na dołączonym planie.

bez_tytuu_copy

Źródło: serwis geoportal.gov.pl

4. Rąbka pełni obecnie funkcje zaplecza turystycznego dla Słowińskiego Parku Narodowego.

  • Dokonajcie obserwacji miejscowości. Na załączonej mapie topograficznej zaznaczcie obiekty o przeznaczeniu turystycznym lub służące do obsługi ruchu turystycznego np. parkingi, obiekty małej gastronomii, muzeum, kasy, wejście do parku, obiekty noclegowe, itp.

bez_tytuu_copy_copy

 

5. Przeczytajcie fragment listu skierowanego do Fryderyka Wilhelma w 1662 r. a następnie podajcie przyczyny przeniesienia miasteczka Łeby na drugi brzeg rzeki w 1570 roku.

Nad plażą, gdzie Łeba wpływa do morza, widnieją duże góry piasku, które wiatry z północy i z zachodu pędzą w koryto rzeki. Przedtem miasteczko było na tej stronie /rzeki/, ale zostało przysypane przez wydmy i wiele razy zalane przez morze. Leżało ono na tym samym miejscu, gdzie teraz stoi samotny kawał muru kościelnego, wysokiego na trzech chłopa, co w ciągu pół roku został przysypany...

Źródło: Jarosław Gburczyk "Historia Łeby" http://www.historialeby.pl.tl

 

bez_tytuu_copy_copy_copy

Źródło: Jarosław Gburczyk "Historia Łeby" http://www.historialeby.pl.tl
5. Przeczytajcie fragment listu skierowanego do  Fryderyka Wilhelma w 1662 r. a następnie podaj przyczyny przeniesienia miasteczka Łeby na drugi brzeg rzeki w 1570 roku.
Nad plażą, gdzie Łeba wpływa do morza, widnieją duże góry piasku, które wiatry z północy i z zachodu pędzą w koryto rzeki. Przedtem miasteczko było na tej stronie /rzeki/, ale zostało przysypane przez wydmy i wiele razy zalane przez morze. Leżało ono na tym samym miejscu, gdzie teraz stoi samotny kawał muru kościelnego, wysokiego na trzech chłopa, co w ciągu pół roku został przysypany...

 


 
Projekt
realizuje:
gridw Partnerzy
projektu:
mscdn hogskolen grants
Projekt realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego