Odcinek między punktami J–K (K-J) – obserwujemy ukształtowanie powierzchni

scenariusze Zadaniem Waszym jest baczne obserwowanie ukształtowania terenu na całej trasie między punktami K i J (lub J i K), a następnie odczytanie rysunku poziomicowego, który znajduje się na kalce. Kluczem do dobrego wykonania tego zadania jest czytanie mapy hipsometrycznej i obserwacja form rzeźby terenu.

 

1. Czy to górka czy to dołek? Czy to z górki czy pod górkę?
Otrzymaliście mapę hipsometryczną oraz kalkę na której narysowane są poziomice. Poziomice (izohipsy, warstwice) to linie na mapie łączące punkty o tej samej wysokości nad poziomem morza.
Służą do przedstawiania na mapie rzeźby terenu. Rysując na mapie poziomice zachowuje się równe przedziały, np. kreśli się je co 5 m lub co 10 m wysokości, zależnie od przyjętych założeń, ale konsekwentnie tak samo na całej mapie.
Poziomice nie przecinają się nawzajem, ich zagęszczenie na mapie wskazuje na stromość terenu. Poziomice zamknięte zwykle mają na mapie kreseczkę (nazywaną pieszczotliwie „kotem”). Jeżeli kot w okręgu jest skierowany do środka, to mamy do czynienia z dołem, zaś gdy na zewnątrz, to jest to góra.

k-j_liceum

Źródło: www.orientuj.pl

Posługując się kalką oraz mapą nanieś na rysunek poziomicowy koty tak, aby odpowiadały one rzeczywistej rzeźbie terenu. Tym samy zidentyfikujesz miejsca, które są pozytywne (a więc są górkami) oraz negatywne (a więc są zagłębieniami lub dołkami). Wartości najwyższej i najniższej poziomicy wpisz na kalkę.
Jakie cięcie poziomicowe przyjęto na załączonej kalce?

k-j_liceum1


 
Projekt
realizuje:
gridw Partnerzy
projektu:
mscdn hogskolen grants
Projekt realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego