Plan zajęć przy komputerach - liceum

scenariusze Czas trwania zajęć: 45 minut

Instrukcja dla uczniów:

W pracowni komputerowej dostępne są 3 komputery, podzielcie się na 3 grupy. Efektem pracy wszystkich trzech grup będzie weryfikacja postawionej przez Was hipotezy. Każda z grup przygotowuje jeden slajd dotyczący wybrane tematyki. Macie na to - 15 min.

  • Grupa pierwsza - działalność człowieka
  • Grupa druga - roślinność
  • Grupa trzecia -gleby

Możecie skorzystać z map wyświetlanych na ekranie, oraz linków internetowych (np. http://www.historialeby.pl.tl/http://igrek.amzp.pl) własnych zdjęć i kart pracy.

  1. Prezentacja poszczególnych slajdów z komentarzem dla całej klasy (3min dla każdej grupy)
  2. Zebranie wszystkich czynników wpływających na bioróżnorodność Mierzei Łebskiej i przedstawienie ich na profilu kazualnym. (12 min)
  3. Sfotografowanie wykonanego profilu i przeniesienie go do komputera.
  4. PODSUMOWANIE - Ostateczna weryfikacja hipotezy na profilu kazualnym – narysowanym i  wgranym do komputera jako  JPG.

Zwrócić uwagę na sposób sformułowania odpowiedzi na pytanie badawcze. Przypomnienie pytania badawczego - plansze z wprowadzenia (4min).

Dziękujemy za postawę badawczą , mądre wnioski, aktywność w terenie w pracowni komputerowej.


 
Projekt
realizuje:
gridw Partnerzy
projektu:
mscdn hogskolen grants
Projekt realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego