Bonifikata to rodzaj ulgi lub zniżki. Stosowany jest w wielu obszarach prawa ale w kontekście nieruchomości mówimy o bonifikacie najczęściej wtedy, kiedy mamy do czynienia z możliwością obniżenia ceny nieruchomości przez jej aktualnego właściciela, w tym przypadku – gminę.

Co to jest bonifikata?

W ustawie o gospodarce nieruchomościami pojęcie bonifikaty jest stosowane w kontekście zbywania nieruchomości komunalnych. Mieszkańcy wynajmujący lokale komunalne mają prawo skorzystać z bonifikaty, czyli zniżki, przy zakupie mieszkania, a głównym celem wprowadzenia bonifikat jest umożliwienie osobom o niższych dochodach nabycia własności lokalu mieszkalnego. To, na jakich dokładnie warunkach udzielana jest bonifikata, jest ustalana przez zarządzenie wojewody lub uchwałę sejmiku albo rady.

Kto może skorzystać z gminnej bonifikaty na zakup mieszkania?

O bonifikatę może ubiegać się najemca mieszkania komunalnego, pod warunkiem, że spełnia określone wymogi. Niektóre z nich to stały dochód czy prawo do lokalu. Ponadto, lokal musi być wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem. Dodatkowo najemca musi posiadać zdolność do pokrycia kosztów związanych z zakupem nieruchomości, pomniejszonymi o bonifikatę. Kolejnym warunkiem jest brak zaległości najemcy w opłatach z tytułu najmu mieszkania. Wiele gmin ustala również dodatkowe kryteria, takie jak chociażby czas zamieszkania w danym mieszkaniu czy minimalny wiek najemcy. W uchwałach dotyczących zasad udzielenia bonifikaty mogą też pojawić się zapisy dotyczące dopuszczalnego wykorzystania zbywanego lokalu, czyli np. wykluczenia zakupu pod wynajem.

Jak skorzystać z gminnej bonifikaty na zakup mieszkania?

Proces ubiegania się o bonifikatę wymaga zgłoszenia formalnego wniosku do odpowiedniego organu gminy. Wniosek taki powinien zawierać m.in. informacje o najemcy, nieruchomości, a także deklarację o zapłacie ceny bonifikatowej.

W kolejnym etapie gmina dokonuje analizy wniosku i podejmuje decyzję o zbyciu nieruchomości z bonifikatą. Jeśli decyzja jest pozytywna, następuje podpisanie umowy sprzedaży z uwzględnieniem bonifikaty i najemca staje się nowym właścicielem. Mieszkanie z bonifikatą można nabyć zarówno z posiadanych oszczędności, jak też ze środków z zaciągniętego kredytu hipotecznego.

Dlaczego warto skorzystać z bonifikaty?

Bonifikata daje szansę na zakup własnego mieszkania osobom, które ze względu na zbyt niskie dochody nie miałyby takiej możliwości. Jest to zatem doskonała okazja do poprawy swojej sytuacji mieszkaniowej i powiększenia swojego majątku o nieruchomość mieszkaniową. Należy jednak pamiętać, że sprzedaż mieszkania nabytego z bonifikatą w ciągu 5 lat od nabycia wiąże się z koniecznością zwrotu bonifikaty.

Inne rodzaje bonifikat mieszkaniowych

W tym artykule omówiliśmy gminną bonifikatę mieszkaniową, jednak pojęcie to jest też stosowane w szerszym znaczeniu. W takim ujęciu bonifikatą jest każda forma dofinansowania zakupu mieszkania. Można więc pod to podciągnąć wszystkie rządowe formy wsparcia nabywających lokal mieszkalny, w tym nadchodzący program “Bezpieczny Kredyt 2%”, który będzie polegał na udzielaniu bonifikaty do kredytu hipotecznego. Zdarzają się też bonifikaty na zakup mieszkań zakładowych lub bonifikaty udzielane pracownikom przez firmy, w celu ułatwienia im nabycia własnego M. Są to coraz rzadsze praktyki i stosowane przede wszystkim przed duże podmioty, z odpowiednim zapleczem finansowym, jak też rozbudowanym programem wsparcie socjalnego zatrudnionych. Bonifikaty mieszkaniowe są popularne w firmach związanych ze Skarbem Państwa, chociażby dlatego, że często posiadają one rozbudowane zasoby mieszkaniowe. Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa sprzedaż mieszkań z bonifikatą prowadzą przedsiębiorstwa państwowe, spółki z większościowym udziałem Skarbu Państwa, spółki powstałe w procesie komercjalizacji mienia państwowego, pozostałe państwowe osoby prawne.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *