Uśmiechnięta kobieta w stroju biznesowym. Trzyma uniesione dłonie. W jednej ma klucze, drugą pokazuje palcami OK

Portal Nieruchomosci-online.pl opublikował kolejny raport dotyczący nastrojów rynkowych pośredników działających aktywnie na rynku nieruchomości (INPON). To już ósma edycja analizy, tym razem na podstawie ankiety, którą przeprowadzono w marcu 2023. Wzięło w niej udział 800 specjalistów z całej Polski. Badanie przeprowadzane co kwartał pozwala na bieżąco oceniać trendy i nastroje panujące na rynku. Jakie wnioski przynosi nam najnowszy raport?

Wiosna przynosi optymizm na rynku

W pierwszym kwartale 2023 wartość indeksu INPON wyniosła 56,19 pkt. Jest to skok o prawie 10 punktów w porównaniu z ostatnimi trzema miesiącami 2022. To ważna zmiana, bo równocześnie indeks przekroczył granicę 50 punktów, co oznacza optymizm w branży. To zdecydowana poprawa, której pierwsze znaki przyniosła nam już końcówka zeszłego roku. Pośrednicy spodziewają się sporych zmian po stronie popytowej. Rynek ma szanse na znaczne ożywienie. Co ważne nowy raport pokazuje, że poprawiły się wartości wszystkich ośmiu subindeksów. Oznacza to lepsze wyniki nie tylko w branży mieszkań czy domów, ale i działek czy lokali usługowych. Segment najmu jest ustabilizowany, choć stawki wciąż są wysokie.

Poprawa nastrojów z pewnością jest skutkiem zatrzymania cyklu podwyżek stóp procentowych oraz złagodzenia regulacji KNF. Optymizm wzmacnia też zapowiadany na lipiec program pomocowy dla osób, które chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie. Wszystko to obecnie stymuluje rynek, ale prowokuje też pytania, czy obecne trendy są trwałe. Długotrwała poprawa warunków rynkowych zależy jednak głównie od koniunktury gospodarczej. Składają się na nią zarówno czynniki wewnętrzne, czyli krajowe, jak i zewnętrzne.Trwała stabilizacja w branży nieruchomości możliwa jest tylko przy mniejszej presji inflacyjnej. Prócz tego im głębsze spowolnienie gospodarcze, tym większe ryzyko powrotu pesymizmu wśród specjalistów.

Różne segmenty rynku teraz i w perspektywie czasu

Aktualnie pośrednicy oceniają obecną i przyszłą sytuację w branży kawalerek jako dobrą. Indeks INPON wzrósł tu o ponad 10 punktów. Różnicę widać też w przypadku większych mieszkań. Dla nich wartość INPON wzrosła jeszcze bardziej, bo o ponad 16 punktów! Co ważne prognozy sprzedaży mieszkań w najbliższych miesiącach są optymistyczne. Wpływają na to wymienione wcześniej czynniki, czyli zmiana polityki monetarnej oraz kredytowej. Nie bez znaczenia są też oczekiwania taniego kredytu, który będzie można dostać w ramach rządowego wsparcia. Ponieważ wielu inwestorów od dawna wstrzymuje się z decyzjami zakupowymi, wydaje się że obecnie niecierpliwie czekają na odpowiedni moment. To z pewnością dobrze wróży stronie popytowej.

Pośrednicy zauważają też szansę na trwałe odmrożenie segmentu domów i działek. Coraz lepsza sytuacja na rynku mieszkaniowym sprawia, że część inwestorów szuka okazji właśnie w zakupach domu lub parceli. Warto też podkreślić, że po raz pierwszy od trzeciego kwartału 2021 poprawiły się nastroje w branży lokali biurowych i usługowych. Wzrost wartości wyniósł 8 punktów, a to oznacza, że INPON pozostaje dla nich ciągle na poziomie pesymizmu. Oznacza to, że rynek nieruchomości użytkowych wolniej niż inne wychodzi z zapaści, której bezpośrednią przyczyną była pandemia.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *