Starannie wypełnij ankietę, udzielając przemyślanych odpowiedzi na każde z pytań. W ankiecie nie musisz podawać pełnych nazw i adresów portali internetowych - wystarczy czy podasz nazwę, która utkwiła Ci w pamięci.

Dziękujemy! Zespół EduGIS.
GRUPA
  1. Czy korzystasz z portali mapowych?
nie
tak
Podaj nazwy portali,
które utkwiły Ci
w pamięci
  • W jakim celu korzystasz z portali mapowych?
do wyznaczania trasy
do lokalizowania obiektów
do kolekcjonowania ładnych graficznie map
do analizowania danych o środowisku
inne działania (wymień jakie)
  1. Czy lubisz oglądać mapy w atlasach?
nie
tak
  • Czy są to:
atlasy książkowe
atlasy internetowe
atlasy multimedialne na CD
inne - wymień jakie
  • W jakim celu oglądasz mapy w atlasach?
  1. Czy korzystasz z Internetu przygotowując się do zajęć z przedmiotów przyrodniczych?
nie
tak
  1. Czy znasz adresy stron internetowych prezentujących informacje przyrodnicze?
nie
tak
Podaj te adresy
  • Czy są to:
portale ze zdjęciami przyrodniczymi
filmy przyrodnicze
informacje tekstowe
strony instytucji zajmujących się ochroną przyrody
inne - wymień jakie
  1. Czy będziesz odwiedzać stronę Internetową na której znajdziesz interaktywne ćwiczenia przyrodnicze?
nie
tak
  1. Czy lubisz brać udział w zajęciach edukacyjnych, w których wykonywane są pomiary parametrów środowiska przyrodniczego w terenie?
nie
tak