O projekcie
Projekt Akademia EduGIS ma na celu upowszechnienie zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz geoinformacyjnych (GIS) w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w gimnazjum i liceum oraz w edukacji środowiskowej.
Aby osiągnąć ten cel zostanie utworzona ogólnopolska Grupa Robocza EduGIS, składająca się z:
  • nauczycieli, doradców przedmiotowo-metodycznych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli z całej Polski,
  • ekspertów w zakresie dydaktyki geografii i biologii,
  • przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej,
  • ekspertów w zakresie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) z Polski i Norwegii.

Członkowie Grupy EduGIS jako zespół regionalnych animatorów GIS i ICT, zostaną przygotowani do pracy z nauczycielami w regionach. Wezmą oni udział w trzech warsztatach szkoleniowych mających na celu poznanie możliwości wykorzystania technik GIS w pracy z uczniem. Warsztaty odbędą się w roku 2010 w Polsce (2 dni w kwietniu oraz 2 dni w czerwcu), jak również w Norwegii (3 dni we wrześniu).

Rezultatem projektu będzie poradnik „GIS w szkole” z wytycznymi dla nauczycieli geografii i biologii obu poziomów nauczania wraz ze scenariuszami zajęć i projektów edukacyjnych oraz z danymi GIS do wykorzystania na zajęciach szkolnych. Utworzony zostanie również portal EduGIS dla nauczycieli (moduł e-Learning) oraz dla uczniów szkół polskich i norweskich, prezentujący projekty edukacyjne z zastosowaniem GIS.

Bądź otwarty na nowoczesne metody i formy nauczania geografii i biologii w pracy z młodzieżą! Ucz się od najlepszych – weź udział w Akademii EduGIS!

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Prezentacja o projekcie (w języku angielskim).

 
Projekt
realizuje:
gridw Partnerzy
projektu:
mscdn hogskolen grants
Projekt realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego