Warsztaty Grupy Roboczej EduGIS – 8/9 kwietnia 2010
05 maja 2010

                                                      

 

     Dzień I

10.00 – 10.15 Kawa powitalna, rejestracja
10.15 – 12.05

1. Oblicza mapy prezentacja I (.pdf 18.4MB), prezentacja II (.pdf 6.9MB)

2. Poznajmy się lepiej - prezentacja członków grupy Roboczej EduGIS.

3. Jak mogę urozmaicić mój scenariusz zajęć.

4. Test Belbina - moja rola w grupie.

12.05 – 12.15 Przerwa kawowa
12.15 – 12.35

5. Grupa Robocza EduGIS - organizacja pracy. prezentacja (.pdf 1.3MB)

6. Myślenie przestrzenne oraz GIS i ICT w nauczaniu biologii i geografii. prezentacja (.pdf 9.3MB)

12.35 – 13.35

7. GPS. Obsługa odbiornika. Praca z odbiornikiem w terenie - nawigowanie do punktu, rejestracja punktów, śladów. zadanie w terenie (.pdf 0.1MB)

  13:3514:35 Obiad

  

  14:3517:30

8. O metodyce zajęć terenowych. prezentacja (.pdf 4.6MB)

9. Obsługa programu Google Earth - wizualizacja pozyskanych w terenie danych. prezentacja (.pdf 1.5MB)

10. Jak Google Earth może być przydatny przy planowaniu zajęć w terenie.

  17:30 18:00 12. Podsumowanie I dnia.

                                                                                      Dzień II

8.45 – 9:00 Kawa powitalna
9:00 – 14.00

1. Prezentacja idei Globe Games. prezentacja (.pdf 4.3MB)

2. Zarys pomysłów na scenariusze zajęć (prezentacja ekspertek projektu)

3. Praca w grupach nad scenariuszami zajęć - burza mózgów dotycząca tematyki zajęć oraz wyboru umiejętności ICT/GIS.

4. Opracowanie, zestawienie wyników prac nad scenariuszami.

5. Prezentacja wypracowanych pomysłów na scenariusz - dyskusja, opinie.

14.00 – 15:00 6. Przedstawienie trybu dalszej pracy nad scenariuszami - zadania do wykonania, terminarz.
 
Projekt
realizuje:
gridw Partnerzy
projektu:
mscdn hogskolen grants
Projekt realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego