Scenariusze zajęć-liceum
Scenariusze zajęć na co dzień towarzyszą nauczycielowi. Ułatwiają zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z uczniami. Pozwalają zweryfikować, czy wszystkieistotne elementy lekcji zostały uwzględnione i odpowiednio wyeksponowane.Umożliwiają też szybką modyfikację zajęć (np. poprzez usunięcie zbędnych elementów i wprowadzenie nowych) w celu ich dostosowania do wiedzy i umiejętności uczniów, z którymi nauczyciel akurat pracuje.

Ważną cechą scenariuszy jest także rola, jaką pełnią w komunikacji pomiędzy nauczycielami, służąc wymianie pomysłów na zorganizowanie ciekawej, niecodziennej i inspirującej lekcji. Z tego względu jednym z kluczowym działań zrealizowanych przez Grupę Roboczą EduGIS było opracowanie przykładowych scenariuszy lekcji geografii i biologii z elementami technologii informacyjno-komunikacyjnych ICT oraz technologii geoinformacyjnych GIS. Chcieliśmy wskazać dydaktykom rozpoczynającym dopiero swoją przygodę z nowoczesnymi technologiami w edukacji przyrodniczej, że droga ta może być nie tylko łatwa i przyjemna, lecz przede wszystkim bardzo fascynująca – zwłaszcza jeśli aktywnie zaangażujemy uczniów poprzez stosowanie odpowiedniego podejścia edukacyjnego.

 
 
 
 
 
 
Teoria a praktyka. Komentarz do scenariuszy lekcji biologii i grograrfii
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, będącym podsumowaniem przedstawionych scenariuszy zajęć.
 


Projekt
realizuje:
gridw Partnerzy
projektu:
mscdn hogskolen grants
Projekt realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego