Stanowisko I - Badamy roślinność etap 2

scenariusze Czas realizacji 15min

Zadaniem Waszym jest opisanie roślinności charakterystycznej dla wydmy białej, która jest typowym ekosystemem spotykanym na Mierzei Łebskiej.

 

1. Wyznaczenie płata badawczego na którym zostanie wykonane zdjęcie fitosocjologiczne:

 • Wybierzcie jednorodny płat roślinności, zwróćcie uwagę, aby obejmował on najbardziej charakterystyczny układ roślinności dla miejsca w którym się obecnie znajdujecie.
 • Wyznaczcie powierzchnię badawczą, na której wykonacie zdjęcie fitosocjologiczne. Powinien to być kwadrat o boku ok. 5m  – jego wierzchołki oznaczcie chorągiewkami.
 • Obliczcie powierzchnię zdęcia: powierzchnia =......m2
 • Wyznaczcie za pomocą GPS współrzędne środka kwadratu, a następnie zapiszcie je poniżej:

WYDMA BIAŁA:..................................................
Wykonajcie 3 zdjęcia dokumentujące pomiary na płacie badawczym.

2. Charakterystyka terenu:

Opiszcie lokalizację wyznaczonej powierzchni badawczej, podając informacje o następujących cechach terenu:  

 • wysokość m. n. p. m...............................................
 • ukształtowanie terenu:.............................................
 • rodzaj podłoża........................................................
 • ekspozycja terenu...................................................
 • sposób użytkowania terenu:.....................................
 • ślady działalności człowieka:....................................
3. Zdjęcie fitosocjologiczne:

Zdjęcie fitosocjologiczne to uporządkowany, szczegółowy opis płata roślinnego. Służy ono do identyfikacji zbiorowiska roślinnego w oparciu o zestaw gatunków występujących na danym terenie.
Wykonajcie spis wszystkich roślin i grzybów występujących na wyznaczonej powierzchni badawczej.  
Dla każdego gatunku określcie stopień pokrycia powierzchni badawczej przez dany gatunek. Stopień pokrycia określcie stosując następującą 5-o stopniową skalę:
 • 1 – pojedyncze osobniki bardzo rozproszone z niewielkim pokryciem na pow. badawczej 1-5%
 • 2 – osobniki występują w małych kępkach, grupkach, wykazują pokrycie 5-25%
 • 3 – osobniki występują w wyraźnych grupach, wykazują pokrycie 25-50%
 • 4 – osobniki występują licznie i w zwartych dużych grupach, wykazują pokrycie 50-75%
 • 5 – osobniki występują bardzo licznie, pokrywają niemal całą powierzchnię, wykazują pokrycie 75-100%

Wyniki liczenia gatunków oraz określania pokrycia wpiszcie do tabeli:

lp.

Krzewy, krzewinki –nazwa gatunku

pokrycie

Grzyby i rośliny naczyniowe  – nazwa gatunku

pokrycie

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba gatunków:

Liczba gatunków:

 

Wymień gatunki dominujące na badanej powierzchni?
....................................................................
Jak można chronić różnorodność gatunkową wydmy białej?
....................................................................

 

 


 
Projekt
realizuje:
gridw Partnerzy
projektu:
mscdn hogskolen grants
Projekt realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego