Stanowisko E - Badamy roślinność etap 1

scenariusze Czas realizacji 20min

Zadaniem Waszym jest opisanie roślinności charakterystycznej dla boru bażynowego zbiorowiska roślinnego występującego na Mierzei Łebskiej.

 

1. Wyznaczenie płata badawczego na którym zostanie wykonane zdjęcie fitosocjologiczne:

 • Wybierzcie jednorodny płat roślinności, zwróćcie uwagę, aby obejmował on najbardziej charakterystyczny układ roślinności dla miejsca w którym się obecnie znajdujecie.
 • Wyznaczcie powierzchnię badawczą, na której wykonacie zdjęcie fitosocjologiczne. Powinien to być kwadrat o boku ok. 2m  – jego wierzchołki oznaczcie chorągiewkami.
 • Obliczcie powierzchnię zdęcia: powierzchnia =..........m2
 • Wyznaczcie za pomocą GPS współrzędne środka kwadratu, a następnie zapiszcie je poniżej:

BÓR BAŻYNOWY:.................................................

 • Wykonajcie 5 zdjęć dokumentujących pomiary na płacie badawczym.

2. Charakterystyka terenu:

Opiszcie lokalizację wyznaczonej powierzchni badawczej, podając informacje o następujących cechach terenu:  

 • wysokość m. n. p. m.:.....................
 • ukształtowanie terenu:.....................
 • ekspozycja terenu :.....................
 • sposób użytkowania terenu:.....................
 • ślady działalności człowieka: .....................
3. Zdjęcie fitosocjologiczne:

Zdjęcie fitosocjologiczne to uporządkowany, szczegółowy opis płata roślinnego. Służy ono do identyfikacji zbiorowiska roślinnego w oparciu o zestaw gatunków występujących na danym terenie. Wykonajcie spis wszystkich roślin i grzybów występujących na wyznaczonej powierzchni badawczej.  
Dla każdego gatunku określcie stopień pokrycia powierzchni badawczej przez dany gatunek. Stopień pokrycia określcie stosując następującą 5-o stopniową skalę:
 • 1 – pojedyncze osobniki bardzo rozproszone z niewielkim pokryciem na pow. badawczej 1-5%
 • 2 – osobniki występują w małych kępkach, grupkach, wykazują pokrycie 5-25%
 • 3 – osobniki występują w wyraźnych grupach, wykazują pokrycie 25-50%
 • 4 – osobniki występują licznie i w zwartych dużych grupach, wykazują pokrycie 50-75%
 • 5 – osobniki występują bardzo licznie, pokrywają niemal całą powierzchnię, wykazują pokrycie 75-100%

Wyniki liczenia gatunków oraz określania pokrycia wpiszcie do tabeli:

lp.

Drzewa (nazwa gatunku)

pokrycie

Podszyt (nazwa gatunku)

pokrycie

Runo (nazwa gatunku)

pokrycie

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba gatunków:

Liczba gatunków:

Liczba gatunków:

 

Wymień gatunki dominujące na badanej powierzchni?
...................................................................
Jak można chronić różnorodność gatunkową boru bażynowego?
...................................................................


 
Projekt
realizuje:
gridw Partnerzy
projektu:
mscdn hogskolen grants
Projekt realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego