Uwarunkowania wdrożenia GIS oraz ICT w szkole ... – biologia (liceum)

Dr Renata Stoczkowska
Specjalista ds. badań pedagogicznych MSCDN
dydaktyk biologii

Opinia
na temat uwarunkowań wdrożenia GIS oraz ICT w szkole w ramach obowiązującej podstawy programowej i wybranego programu nauczania biologii
Jednym z celów współczesnej edukacji jest przygotowanie ucznia do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, w którym informacja jest podstawą tworzenia dochodu narodowego. Wzrastający postęp techniczny i tempo życia wymusza kształtowanie umiejętności szybkiego pozyskiwania, selekcjonowania i przetwarzania informacji oraz posługiwania się technologią komunikacyjno informacyjną (ICT) oraz systemem informacji geograficznej (GIS)

 

Treść opinii do pobrania TUTAJ


 
Projekt
realizuje:
gridw Partnerzy
projektu:
mscdn hogskolen grants
Projekt realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego