Stanowisko F - Dlaczego nad morzem jest łąka?

scenariusze Czas realizacji 15 minut

 

Dlaczego nad morzem jest łąka?   


1. Łąka między wydmami

Na załączonej mapie hipsometrycznej obrysujcie czarną linią wały wydmowe, a w miejscu lokalizacji łąki postawcie krzyżyk. Jak nazywa się forma terenu, w obrębie której zlokalizowana jest łąka?...............................................

EDUGIS_MAPA_TRANSEKT

Na podstawie obserwacji terenowych określcie stopień uwilgocenia siedliska łąkowego:

 • suche
 • wilgotne
 • mokre

W jaki sposób siedlisko łąkowe zasilane jest w wodę?
............................................................................................................................................

2. Zmiany naturalne czy antropogeniczne?

Porównajcie mapy z Załącznika nr 1: mapę z przełomu XIX i XX w. oraz współczesną mapę topograficzną okolic Rąbki.
Czy powierzchnia terenów podmokłych na przestrzeni lat uległa zmianie?.................................
Jeśli tak, to jakie siedliska zastąpiły siedliska łąkowe?......................................

f_liceum1

Źródło: Topographische Karte 1:25000; wydawca Reichsamt für Landesaufnahme ; godło1271 (172); tytuł mapy Leba rok zdjęcia terenowego 1889; rok ostatniej aktualizacji 1939; rok wydania 1942; kilometrowa siatka GK (Gaussa-Krügera), południk zerowy Greenwich, źródło: http://igrek.amzp.pl/4956

f_liceum2

Źródło: geoportal.gov.pl

Na mapie historycznej widoczne są ślady działalności człowieka na omawianym terenie. Jak nazwiecie tego typu zabiegi (podkreślcie właściwe odpowiedzi):

 • nawadnianie
 • kanalizowanie
 • meliorowanie        
 • odwadnianie

Jaki jest cel ich przeprowadzania?
.......................................
Czy zastosowanie ww. zabiegów zmienia warunki siedliskowe?.......................................

 • Jeśli tak, to w jaki sposób?.......................................

Porównując załączone mapy określcie, czy na przestrzeni lat działalność człowieka na omawianym terenie została zaniechana czy zintensyfikowana? Jakie są tego przejawy możliwe do zaobserwowania na mapie?
.................................................................................................
Na omawianym terenie w okresie powojennym wypasane było bydło. Uzasadnijcie, dlaczego prowadzenie wypasu bez zastosowania odpowiednich zabiegów byłoby niemożliwe.
.................................................................................................

 • Czy wypas bydła wpłynął na tempo zarastania łąki?.......................................

Jakie zmiany środowiskowe pociągną za sobą:

 • zaniechanie wypasu bydła.......................................
 • brak utrzymania w należytym stanie infrastruktury odwadniającej.......................................

 

 


 
Projekt
realizuje:
gridw Partnerzy
projektu:
mscdn hogskolen grants
Projekt realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego