Liceum

scenariusze Zapraszamy do zapoznania się ze wzorcem scenariusza zajęć dla liceum opracowanym na potrzeby warsztatów EduGIS w Rąbce. Ułatwia on zaplanowanie lekcji, podczas których technologie geoinformacyjne GIS oraz informacyjno-komunikacyjne ICT wykorzystywane są jako narzędzia wspierające lepsze poznanie omawianego tematu, a przede wszystkich wzmocnienie aspektu badawczości danego zagadnienia i naukę problemowego myślenia (formułowanie pytania badawczego i poszukiwanie na nie odpowiedzi).

więcej
 

scenariusze Przedstawiamy scenariusz zajęć dla uczniów liceum opracowany na potrzeby warsztatów EduGIS w Rąbce. W związku z obchodzonym obecnie Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej tematem przewodnim scenariusza był różnorodność biologiczna Słowińskiego Parku Narodowego.

więcej
 

Dr Małgorzata Pietrzak

Opinia

na temat uwarunkowan wdrożenia narzedzi GIS i ICT w szkole w ramach obowiazujacej podstawy programowej i wybranego programu nauczania geografii.

Zakres opracowania:

  1. Zdefiniowanie narzedzi GIS i ICT w kontekscie nauczania geografii w szkole.
  2. Uwarunkowania wdrożenia GIS i ICT w szkole gimnazjalnej w ramach obowiazujacej podstawy programowej.
  3. Uwarunkowania wdrożenia GIS i ICT w szkole ponadgimnazjalnej w ramach obowiazujacej podstawy programowej.
  4. Opinia odnoszaca sie do komentarza do podstawy programowej.
  5. Uwarunkowania wdrożenia GIS i ICT w szkole w ramach wybranego programu nauczania geografii.
  6. Wnioski dotyczace uwarunkowan wdrożenia narzedzi GIS i ICT w szkole.
więcej
 

Dr Renata Stoczkowska
Specjalista ds. badań pedagogicznych MSCDN
dydaktyk biologii

Opinia
na temat uwarunkowań wdrożenia GIS oraz ICT w szkole w ramach obowiązującej podstawy programowej i wybranego programu nauczania biologii
Jednym z celów współczesnej edukacji jest przygotowanie ucznia do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, w którym informacja jest podstawą tworzenia dochodu narodowego. Wzrastający postęp techniczny i tempo życia wymusza kształtowanie umiejętności szybkiego pozyskiwania, selekcjonowania i przetwarzania informacji oraz posługiwania się technologią komunikacyjno informacyjną (ICT) oraz systemem informacji geograficznej (GIS)
więcej
 


Projekt
realizuje:
gridw Partnerzy
projektu:
mscdn hogskolen grants
Projekt realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego