Gimnazjum

scenariusze Przedstawiamy scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum opracowany na potrzeby warsztatów EduGIS w Rąbce. W związku z obchodzonym obecnie Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej tematem przewodnim scenariusza był różnorodność biologiczna Słowińskiego Parku Narodowego.

więcej
 

scenariusze Zapraszamy do zapoznania się ze wzorcem scenariusza zajęć dla gimnazjum opracowanym na potrzeby warsztatów EduGIS w Rąbce. Ułatwia on zaplanowanie lekcji, podczas których technologie geoinformacyjne GIS oraz informacyjno-komunikacyjne ICT wykorzystywane są jako narzędzia wspierające lepsze poznanie omawianego tematu, a przede wszystkich wzmocnienie aspektu badawczości danego zagadnienia i naukę problemowego myślenia (formułowanie pytania badawczego i poszukiwanie na nie odpowiedzi).

więcej
 

Dr Małgorzata Pietrzak

Opinia

na temat uwarunkowan wdrożenia narzedzi GIS i ICT w szkole w ramach obowiazujacej podstawy programowej i wybranego programu nauczania geografii.

Zakres opracowania:

  1. Zdefiniowanie narzedzi GIS i ICT w kontekscie nauczania geografii w szkole.
  2. Uwarunkowania wdrożenia GIS i ICT w szkole gimnazjalnej w ramach obowiazujacej podstawy programowej.
  3. Uwarunkowania wdrożenia GIS i ICT w szkole ponadgimnazjalnej w ramach obowiazujacej podstawy programowej.
  4. Opinia odnoszaca sie do komentarza do podstawy programowej.
  5. Uwarunkowania wdrożenia GIS i ICT w szkole w ramach wybranego programu nauczania geografii.
  6. Wnioski dotyczace uwarunkowan wdrożenia narzedzi GIS i ICT w szkole.
więcej
 

Anna Woźniak

Opinia

na temat uwarunkowań wdrożenia GIS oraz ICT w szkole w ramach obowiązującej podstawy programowej i wybranego programu nauczania biologii (gimnazjum)

Włączenie GIS i ICT w programy szkolne wyposaża nauczycieli w narzędzia oddziaływania dydaktycznego, które pozwalają przygotować młodzież  do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.  Gdy dziś wyposażymy uczniów w umiejętności pozyskiwania, gromadzenia, integrowania, analizowania, weryfikowania, transferowania i udostępniania danych przestrzennych (geoprzestrzennych) opisujących nasz świat i zachodzące w nim zjawiska, możemy spodziewać się, że w przyszłości jako dorośli będą trafnie podejmować decyzje wykonując różnorodne zawody w administracji, zarządzaniu środowiskiem czy bezpieczeństwie publicznym, gdyż nauczą się myśleć przestrzennie i rozumować ilościowo. W przełożeniu na praktykę szkolną oznacza to, że młody człowiek wyposażony zostanie w umiejętności aktywnego i krytycznego poznawania związków przyczynowo- skutkowych zachodzącyych w środowisku przyrodniczym.  Będzie potrafił właściwie stawiać pytania, definiować badany problem  i twórczo go rozwiązywać. Nauczy się podejmowania trafnych decyzji i działań na podstawie wniosków z dokonanych analiz. Korzyści są niebagatelne, cenna wiedza i umiejętności pozwalo sprostać globalnym wezwaniom, a jak mają się do tego realia szkolne?

więcej
 


Projekt
realizuje:
gridw Partnerzy
projektu:
mscdn hogskolen grants
Projekt realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego