Centrum UNEP/GRID-Warszawa partnerem digital-earth.eu
05 czerwca 2012

logo_digital_earthCentrum UNEP/GRID-Warszawa przystąpiło do europejskiej sieci digital-earth.eu.Celem projektu realizowanego pod auspicjami Komisji Europejskiej jest promocja wykorzystania informacji przestrzennej oraz technik i narzędzi geoinformacyjnych w edukacji.

Digital-earth.eu to europejska sieć skupiająca użytkowników wykorzystujących geoinformację w działaniach edukacyjnych skierowanych zarówno do uczniów, jak i nauczycieli. Jej członkami są uczelnie wyższe, szkoły, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, firmy, ośrodki badawcze, a także wyspecjalizowani doradcy metodyczni. Rolą projektu jest wspieranie i rozwój współpracy pomiędzy podmiotami wykorzystującymi w edukacji wszelkie media geograficzne tzw. geo-media, czyli różne środki przekazu niosące informację o otaczającej nas przestrzeni geograficznej. Sieć funkcjonuje w ramach prowadzonego przez Unię Europejską Programu Comenius i jest finansowana przez Komisję Europejską. 

Akces do prestiżowego grona członków sieci digital-earth.eu to przede wszystkim możliwość wymiany doświadczeń z partnerami z całej Europy. To również ogromna szansa na promowanie na forum międzynarodowym polskich osiągnięć we wdrażaniu nowoczesnych technologii w edukacji – podkreśla Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Pragniemy pełnić rolę ambasadora inicjatyw realizowanych w naszym kraju. Najbliższe okazje do zaprezentowania dorobku naszych projektów „Akademia EduGIS” oraz „Geokonsultacje+” nadarzą się już niebawem: w lipcu podczas konferencji GI Forum w Salzburgu oraz w trakcie sierpniowego Międzynarodowego Kongresu Geograficznego w Kolonii – dodaje.

Włączenie Centrum UNEP/GRID-Warszawa w sieć digital-earth.eu jest konsekwencją wieloletniej działalności organizacji na rzecz stosowania geoinformacji w edukacji – zwłaszcza w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. W projektach kierowanych zarówno do nauczycieli, doradców metodycznych, pracowników ośrodków edukacji ekologicznej, jak i uczniów, Centrum przekazuje praktyczną wiedzę i pomaga w zdobywaniu kompetencji geoinformacyjnych. Eksperci organizacji dbają, by najnowsze informacje dotyczące innowacyjnych technologii, nowoczesnych narzędzi i metod nauczania trafiały do placówek oświatowych w całej Polsce.

deeu_donert_01

 

 

 

 

 

Karl Donert (przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Geografów) prezentuje
projekt digital-earth.eu

 

Centrum włącza się aktywnie w działania sieci poprzez prace merytoryczne grup roboczych funkcjonujących w projekcie.W ramach sieci tworzone będą krajowe Centra Doskonałości (Centres of Excellence), których głównym zadaniem będzie promocja wykorzystania informacji przestrzennej w edukacji, w tym organizacja szkoleń, konferencji, seminariów, integrowanie użytkowników geoinformacji w poszczególnych krajach. Wzięliśmy aktywny udział w opracowaniu zasad przyznawania akredytacji nowym Centrom – mówi Elżbieta Wołoszyńska, odpowiadająca w Centrum UNEP/GRID-Warszawa za współpracę z digital-earth.eu. Ponadto włączymy się w prace nad poradnikami: dla osób organizujących szkolenia dla nauczycieli oraz dla samych edukatorów. Nasze doświadczenia zdobyte między innymi w trakcie realizacji projektu „Akademia EduGIS” oraz prac nad podręcznikiem dla nauczycieli „GIS w szkole” bardzo zainteresowały naszych partnerów – dodaje.

Działania podejmowane przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa jako partnera sieci digital-earth.eu przełożą się bezpośrednio na wzbogacenie oferty organizacji kierowanej do placówek oświatowych i osób zajmujących się edukacją, zainteresowanych wykorzystaniem geo-mediów i podniesieniem swoich kwalifikacji w tej dziedzinie.

Więcej informacji o inicjatywie digital-earth.eu można znaleźć na stronie internetowej projektu: http://www.digital-earth.eu. Informacja o sieci została również zaprezentowana na konferencji „GIS w szkole” podsumowującej projekt „Akademia EduGIS”. Prezentacja jest dostępna na stronie projektu: http://www.edugis.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/203. Ideę sieci digital-earth.eu promuje również krótki film w polskiej wersji językowej dostępny na stronie: http://www.youtube.com/karldonert1

 

  
Projekt
realizuje:
gridw Partnerzy
projektu:
mscdn hogskolen grants
Projekt realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego