Informacje o projekcie Akademia EduGIS
Projekt Akademia EduGIS ma na celu upowszechnienie zastosowań technologii informacyjnych (ICT) oraz geoinformacyjnych (GIS) w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w gimnazjum i liceum oraz w edukacji przyrodniczej.
Aby osiągnąć ten cel zostanie utworzona ogólnopolska Grupa Robocza EduGIS, składająca się z:
  • nauczycieli, doradców przedmiotowo-metodycznych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli z całej Polski,
  • ekspertów w zakresie dydaktyki geografii i biologii,
  • przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej,
  • ekspertów w zakresie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) z Polski i Norwegii.
Członkowie Grupy EduGIS jako zespół regionalnych animatorów GIS i ICT, zostaną przygotowani do pracy z nauczycielami w regionach. Wezmą oni udział w trzech warsztatach szkoleniowych mających na celu poznanie możliwości wykorzystania technik GIS w pracy z uczniem. Warsztaty odbędą się w roku 2010 w Polsce (2 dni w kwietniu, oraz 2 dni w czerwcu) jak również w Norwegii (3 dni we wrześniu).

Rezultatem prac będzie poradnik "GIS w szkole" z wytycznymi dla nauczycieli geografii i biologii obu poziomów nauczania wraz ze scenariuszami zajęć i projektów edukacyjnych, oraz z danymi GIS do wykorzystania na zajęciach szkolnych. Drugim rezultatem będzie również portal EduGIS dla nauczycieli (moduł e-Learning) oraz dla uczniów szkół polskich i norweskich, prezentującego projekty edukacyjne z zastosowaniem GIS.
  • Czy chcesz się nauczyć jak wykorzystać w swojej pracy nowe narzędzia edukacyjne bazujące na technikach GIS oraz ICT?
  • Czy chcesz poznać dobre praktyki i osiągnięcia nauczycieli w Norwegii we wdrażaniu narzędzi GIS w szkole?
Bądź otwarty na nowoczesne metody i formy nauczania geografii i biologii w pracy z młodzieżą! Ucz się od najlepszych – weź udział w Akademii EduGIS!

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie! Pobierz zaproszenie na spotkanie informacyjne i wypełnij formularz zgłoszeniowy.