Knowledge base

Strona: 1 z 18
"Pustynie żywieniowe"     
(film dla ucznia i nauczyciela z liceum)
Film prezentujący znaczenie informacji geoprzestrzennych dla poprawy sytuacji "pustyń żywieniowych", czyli obszarów gdzie ludność pozbawiona jest dostępu do zdrowego, świeżego i odżywczego pożywienia.
 
Animacja tsunami - Chile     
(animacje dla ucznia i nauczyciela z gimnazjum,liceum)
Animacja przedstawiająca rozprzestrzenianie się tsunami, które wystąpiło 27.02.2010 roku u zachodni wybrzeży Chile.
 
Animacja tsunami - Samoa     
(animacje dla ucznia i nauczyciela z gimnazjum,liceum)
Animacja przedstawiająca rozprzestrzenianie się tsunami, które wystąpiło 29.09.2009 roku u wybrzeży Samoa.
 
Animacja tsunami - Wyspy Kurylskie     
(animacje dla ucznia i nauczyciela z gimnazjum,liceum)
Animacja przedstawiająca rozprzestrzenianie się tsunami, które wystąpiło 15.11.2006 roku u wybrzeży Wysp Kurylskich.
 
Archiwum fotografii miasta Krakowa     
(mapa statyczna (grafika) dla ucznia i nauczyciela z gimnazjum,liceum)
Kraków wczoraj i dziś (mapy i panoramy).
 
Archiwum klimatycznych ekstremów     
(baza danych dla ucznia i nauczyciela z gimnazjum,liceum)
Zbiór zarejestrowanych na przestrzeni lat ekstremów klimatycznych. Podane są dokładne daty i miejsca zarejestrowanych ekstremów oraz zakres czasowy prowadzonych obserwacji meteorologicznych.
 
Atlas Akcji Globalnych      
(mapa interaktywna dla ucznia i nauczyciela z gimnazjum,liceum)
Atlas projektów zawierających informacje o prowadzonych akcjach humanitarnych, ochrony krajobrazu naturalnego oraz innych.
 
Atlas roślin naczyniowych Polski     
(zestawienie tabelaryczne dla ucznia i nauczyciela z liceum)
Strona prezentuje bogaty zbiór roślin naczyniowych oraz zbiorowisk roślinnych w Polsce, a także obszerny wykaz roślin ozdobnych i uprawnych nie będących naturalną florą Polski. Większość opisywanych gatunków zostało opatrzonych barwną fotografią, zawierającą podziałkę metryczną, a także określono zasięg występowania gatunków na mapie Polski. Dodatkowo interesujące nas rośliny można wyszukać w indeksie, a niejasne terminy znaleźć w słowniku. Dla osób poszukujących klucza do oznaczania roślin strona ta będzie równie przydatna.
 
Bank Światowy      
(baza danych dla ucznia i nauczyciela z gimnazjum,liceum)
Bank Światowy – prezentacja danych dotyczących wskaźników mierzących zarówno rozwój społeczny, jak i gospodarczy państw świata (dane do pobrania w formacie xls, przeglądania w formie tabel, map, wykresów)
 
Baza danych meteorologicznych ze świata NOAA     
(baza danych dla ucznia i nauczyciela z gimnazjum,liceum)
Dane meteorologiczne z całego świata od roku 1929, uzupełniane na bieżąco. Po pobraniu i rozpakowaniu plików zestawienia danych są otwierane w Microsoft Excel. Informacje z użytymi kodami znajdują się w plikach .txt "country-list" i "readme".
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

 
Project
implements:
gridw Project partners: mscdn hogskolen grants
Project implemented with support from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism of the European Economic Area and Norwegian Financial Mechanism under the Scholarship and Training Fund